İLETİŞİM ALT KURULU

İletişim Alt Kurulu ODTÜ Türk Müziği Topluluğunun üniversite içi ve dışı topluluklar arası iletişiminden, Türk Müziği kurum ve sanatçılarıyla olan bağlantlarından, resmi yazışmalarından, basın-tv-reklam-sponsor-internet ilişkilerinin koordinasyonundan ve tüm duyurularından sorumludur.

 

YK'dan İletişim Alt Kurul sorumlusu, gönüllü topluluk üyeleri ve görsel duyuruların hazırlanmasında hedeflenen yüksek başarı amacıyla gene gönüllü topluluk üyelerinden kurulan tasarım ekibinden oluşur. Görev süresi her yıl birinci dönem kayıt tarihleri ile ikinci dönem final başlangıç tarihleri arası olmak üzere bir öğretim yılıdır. Alt Kurul üyeleri Yönetim Kurulu (YK) tarafından yıl içerisinde yapılacak değerlendirmeler ve nabız yoklamalarıyla belirlenir. Gönüllülük esasına göre oluşacak İletişim Alt Kurulun'dan YK'nın, KTMT ruhunun ve ODTÜ kimliğinin esaslarına uygun olarak YK ve İletişim Alt Kurulu toplantılarında alınacak kararların yürütülmesinin sağlanması ve YK'ya gerekli bilgilerin verilmesi beklenir. İletişim Alt Kurulu, hazırlayıp YK'ya sunacağı ve YK tarafından onaylandıktan sonra kesinleşecek yıllık planını uygular.

HABERDAR OLUN

isim
e-posta

Map

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen